Δήμος Κορινθίων: Ανακυκλώνουμε τηγανέλαια από σήμερα!

𝜢 𝜹𝜾𝜶𝜹𝜾𝜿𝜶𝝈ί𝜶 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 𝜶𝝅𝝀ή 𝜿𝜶𝜾 𝜺ύ𝜿𝝄𝝀𝜼! Η ωφέλεια τεράστια αφού τα τηγανέλαια που μέχρι σήμερα καταλήγουν στο νεροχύτη κάθε νοικοκυράς

Περισσότερα

Ξεκινά ανακύκλωση στα τηγανέλαια από το δήμο Κορινθίων. Τοποθετούνται άμεσα 6 κάδοι στην πόλη ενώ ξεκινά και καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών

Έ𝞶𝞪 𝞪𝞳ό𝞵𝞪 𝞫ή𝞵𝞪 𝞼𝞽𝞸𝞶 𝞽𝞸𝞵έ𝞪 𝞽𝞰ς 𝞪𝞶𝞪𝞳ύ𝞳𝞴𝟂𝞼𝞰ς, στην ενίσχυση και αποτελεσματικότητα της, κάνει ο δήμος Κορινθίων με την υπογραφή της

Περισσότερα