Καθαρίζεται η παραλία “Καλάμια”

Ξεκίνησε ο καθαρισμός και η διαμόρφωση της παραλίας “Καλάμια” από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου και την εποπτεία του αρμοδίου

Περισσότερα