Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων στο Δήμο Κορινθίων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Στις 13/4/2022 σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Λεχαίου Κοινωνικοί Λειτουργού του Τμήματος Κοινωνικής

Περισσότερα