Καθαρίστηκε η κοίτη του ποταμού Κύριλλου

Σε διαμόρφωση του σημείου της παραλίας που εκβάλει ο ποταμός Κύριλλος και σε καθαρισμό της κοίτης του προέβει ο Δήμος

Περισσότερα