Δήμος Κορινθίων: Προστασία και φροντίδα αστέγων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΑΣΤΕΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ, ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ. Ο Δήμος

Περισσότερα