Επικαιρότητα

Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικού Συμβουλίου & Προέδρων

Social spread

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ» στο Ξυλόκαστρο, στις 15 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 8 το απόγευμα ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 4804/21 ορκωμοσία.

Ο ΠΡΟΣΚΑΛΩΝ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΡ.ΤΣΙΩΤΟΣ
ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν δώσουν όρκο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ,εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους, εκτός από την περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας, όπως αναλύεται στο Άρθρο 38 παρ.2 του ν. 4804/2021.