Δήμος Σικυωνίων δημόσια πρόσκληση Νο 2/2022

Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2022 σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης

Περισσότερα