ιδρυση

Επικαιρότητα

12η Μαΐου του 1930 Ημέρα ίδρυσης του Πυροσβεστικού Σώματος

Την 12η Μαΐου του 1930, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4661 «Περί διοργανώσεως Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας ἐν τῶ κράτει». Σύμφωνα με αυτόν, ιδρύεται το Πυροσβεστικό Σώμα με ανεξάρτητη

Read More