Παρουσίαση του βιβλίου «Κόρινθος, πρώτη πρωτεύουσα των Ελλήνων» του συγγραφέα Σωτήρη Κοκκωνάκη

Ο Δήμος Κορινθίων έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην παρουσίαση του βιβλίου«Κόρινθος, πρώτη πρωτεύουσα των Ελλήνων» του Κορίνθιου συγγραφέα

Περισσότερα