Υποδοχή του Δημάρχου του MALIQ από τον Δήμαρχο Κορινθίων

Με θερμά λόγια και συμβολικά δώρα, κυρίως όμως με την δέσμευση πως οι δεσμοί όχι μόνο θα διατηρηθούν αλλά θα

Περισσότερα