Επικαιρότητα

Διακοπές ηλεκτροδότησης σε Κινέττα και Γαλατάκι

Social spread

Λόγω εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στις παρακάτω περιοχες

21/12/2023 8:00:00 πμ21/12/2023 11:00:00 πμΜΕΓΑΡΕΩΝ/ΚΙΝΕΤΤΑΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ2302408Κατασκευές
21/12/2023 11:00:00 πμ21/12/2023 12:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝ/ΚΙΝΕΤΤΑΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ2302409Κατασκευές
21/12/2023 12:00:00 μμ21/12/2023 4:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝ/ΚΙΝΕΤΤΑΒΟΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ2302410Κατασκευές
22/12/2023 10:00:00 πμ22/12/2023 11:00:00 πμΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΓΑΛΑΤΑΚΙΝΤΡΑΣΣΑ2203531Κατασκευές
22/12/2023 1:00:00 μμ22/12/2023 3:00:00 μμΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΓΑΛΑΤΑΚΙΝΤΡΑΣΣΑ2203531Κατασκευές

Η Επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πηγή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ