Επικαιρότητα

Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία

Social spread

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το ψηφιακό μουσείο Κορίνθου από το δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και τον εκπρόσωπο της εταιρίας ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ κ Γιώργο Τερζή .Το έργο προϋπολογισμού 238.080 € έχει ενταχθεί από το δήμο Κορινθίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αφορά την δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου για την διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας και των γεγονότων που τοποθετούνται χρονικά στην περίοδο της Επανάστασης και την δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας, ώστε ο επισκέπτης να βιώσει, εν μέρει, τα γεγονότα του 1821.

Το ψηφιακό μουσείο θα δομηθεί σε τρεις άξονες.
Α). Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα
Β). Στο μέτωπο του Αγώνα
Γ). Η βιβλιοθήκη της Επανάστασης

Υπεγράφη το 1 ο υποέργο που περιλαμβάνει την Παραγωγή περιεχομένου –
τεκμηρίωση

Την επιστημονική έρευνα & τεκμηρίωση για την αναπαραγωγή

Την επιμέλεια ελληνικών κειμένων, την μετάφραση, την καταλογογράφηση

Τα Αρχιτεκτονικά σχέδια δημοσίων κτηρίων, Κιαμήλ Μπέη, κτισμάτων Ακροκορίνθου, κτλ.

Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση και των άλλων 2 Υποέργων:
2. Χαρτογραφική εφαρμογή- Αναπαραστάσεις
Δημιουργία animation. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στο πολυμεσικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις ψηφιακές εφαρμογές, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας θα:
Α) δημιουργηθούν χαρακτήρες.
Β) αξιοποιηθεί εικαστικό υλικό της εποχής (σκίτσα, γκραβούρες).
Γ) δημιουργηθούν βίντεο ιστορικής αναπαράστασης με τη βοήθεια ηθοποιών.
Δ) δημιουργηθούν πανοραμικές φωτογραφίες 180°Χ360°
Ε) δημιουργηθεί πρωτότυπη μουσική
Στ) υπάρχει ψηφιακή αφήγηση
Ζ) δημιουργηθούν χάρτες (2D, 3D) των τοπίων των μαχών
3. Δημοσιότητα
Το ψηφιακό μουσείο θα προωθηθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων και άλλων μέσων ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ το παραχθέν περιεχόμενο, θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο κατά την διεξαγωγή μιας ημερίδας-συνεδρίου.