Προς Υλοποίηση το πρόγραμμα “ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ” στο Δήμο Κορινθίων

Συνάντηση Δημάρχου Κορινθίων με εκπροσώπους Ε.Σ.Α.μεΑ και Π.ΟΜ.Α.μεΑ.Πελοποννήσου 𝞓𝞲𝞮𝞾𝞺𝞾𝞵έ𝞶𝞰 𝞪𝞶𝞽𝞲𝞹𝞺𝞸𝞼𝟂𝞹𝞮ί𝞪 𝞪𝞹ό 𝞽𝞸 𝞪𝞶𝞪𝞹𝞰𝞺𝞲𝞳ό 𝞳ί𝞶𝞰𝞵𝞪 υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο

Περισσότερα