Δήμος Κορινθίων: 93.567,87 € από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Κορινθίων για «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019»

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω

Περισσότερα

Νίκος Ταγαράς: Μια νέα εποχή στη διαχείριση αποβλήτων ξεκινά στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της δημιουργίας Πράσινου Σημείου και 3 Γωνιών Ανακύκλωσης σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που εντάχθηκε αυτό το «πράσινο» και φιλοπεριβαλλοντικό έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προϋπολογισμού 1,406 εκατ. €. καθώς

Περισσότερα