σταθμοι φορτισης

Επικαιρότητα

Σχέδιο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον Δήμο Κορινθίων

𝞢𝞦𝞔𝞓𝞘𝞞 𝞥𝞞𝞠𝞣𝞘𝞢𝞖𝞢 𝞖𝞚𝞔𝞙𝞣𝞠𝞘𝞙𝞨𝞜 𝞞𝞦𝞖𝞛𝞐𝞣𝞨𝞜 (𝞢.𝞥.𝞖.𝞞.) 𝞓𝞖𝞛𝞞𝞤 𝞙𝞞𝞠𝞘𝞜𝞗𝞘𝞨𝞜 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαβούλευση Παρασκευή 4 Μαρτίου Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης

Read More