Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Κορινθίων

Το μεσημέρι συνεδρίασε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κορίνθου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Κορινθίων, παρουσία όλων των εμπλεκομένων

Περισσότερα