Επικαιρότητα

Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης: Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Υλοτομίας Πλατάνου

Social spread

Απαγορεύουμε για μία 10ετία σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Κορίνθου:

1. Την υλοτομία, κλάδευση, διακίνηση φυτών προς φύτευση, διακίνηση ξυλείας και διακίνηση σπόρων προς σπορά του πλατάνου, χωρίς την εποπτεία και έγκριση της δασικής Υπηρεσίας.
2. Κάθε υλοτομία σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών, εκτός αν η υλοτομία προβλέπεται από πίνακες υλοτομίας ή διαχειριστικές μελέτες και βρίσκονται εκτός περιοχών που έχει εντοπιστεί ο επιβλαβής οργανισμός. Στη περίπτωση αυτή η διάμετρος αυξητικής ωριμότητας (στηθιαία έμφλοιος διάμετρος) καθορίζεται σε πενήντα (50) εκατοστά εκτός αν πρόκειται για δέντρα κακής ποιότητας, υγείας και αναπτύξεως, οπότε η αυξητική ωριμότητα σε διάμετρο καθορίζεται σε σαράντα (40) εκατοστά.
3. Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε γεωργικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αυτοψίας αρμόδιου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του Δασάρχη, βάσει της παρ. στ άρθρο 177 ΝΔ 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας και η υλοτομία, μετά από συνεκτίμηση της ωφέλειας και της ζημίας στην γεωργική καλλιέργεια και εφόσον στηρίζεται σε πραγματικούς λόγους καλύτερης και αποδοτικότερης αξιοποίησης του κτήματος, θεωρείται επιβεβλημένη.

4. Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε χέρσους ή ακαλλιέργητους αγρούς. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αυτοψίας αρμόδιου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του Δασάρχη, βάσει της παρ. στ άρθρο 177 ΝΔ 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας εφόσον η υλοτομία θεωρείται επιβεβλημένη για την καλύτερη εδαφοπονική αξιοποίηση του κτήματος, ενώ αν το αίτημα έχει μόνο σκοπό τη ρευστοποίηση του ξυλώδους όγκου η υλοτομία θα εγκρίνεται για άτομα στηθιαίας διαμέτρου πενήντα (50) εκατοστών και άνω.

5. Κάθε υλοτομία αυτοφυών ενώσεων και παρόχθιων λωρίδων πλατάνου που απαντώνται μέσα σε ευρύτερες γεωργικές περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου, για πλατανεώνες εμβαδού μικρότερου των 50 στρεμ., χωρίς πίνακα υλοτομίας και ανεξαρτήτου διαμέτρου, όταν είναι λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Για πλατανεώνες εμβαδού μεγαλύτερου των 50 στρεμ. και με λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης μπορεί να επιτραπεί η υλοτομία μόνο κατόπιν σύνταξης πίνακα υλοτομίας ή διαχειριστικής έκθεσης εγκεκριμένων αρμοδίως και για άτομα με διάμετρο αυξητικής ωριμότητας άνω των πενήντα (50) εκατοστών ή σαράντα (40) εκατοστών όταν πρόκειται για δέντρα κακής ποιότητας, υγείας και αναπτύξεως.

6. Κάθε υλοτομία σε παράκτιες περιοχές όπου τα φυόμενα πλατανόδενδρα έχουν πολύτιμη αξία για τις έμμεσες ωφέλειες τους. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου.
7. Κάθε υλοτομία σε άδενδρες ή ολιγόδενδρες ή υποβαθμισμένες από την υπερβόσκηση ή καμένες εκτάσεις, όπου κάθε φυόμενο δέντρο πλατάνου αποτελεί πολύτιμο καταφύγιο ανθρώπων και ζώων ειδικά κατά τους θερινούς καύσωνες.

8. Κάθε υλοτομία πλατάνου σε τοπία και περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία που προσφέρονται για αναψυχή.
9. Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται σε πηγές, παρεκκλήσια και άλλες θέσεις ιδιαίτερης αναψυχικής σημασίας και αισθητικής αξίας. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου.

10. Κάθε υλοτομία πλατάνου σε περιοχές που λειτουργούν λατομεία, μεταλλεία, βιομηχανίες, κ.λ.π., όπου τα υπάρχοντα πλατανόδενδρα έχουν σπουδαία σημασία και επίδραση στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
11. Τέλος σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου από τον επιβλαβή οργανισμό Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter ή υπάρξει υποψία προσβολής, οι εδαφοϊδιοκτήτες των φυόμενων δένδρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 ΝΔ 86/1969, υποχρεούνται να προβαίνουν στις ενέργειες και να λαμβάνουν τα μέτρα που θα του υποδειχθούν από τα αρμόδια δασικά όργανα προς αποφυγή εξάπλωσης του, τιμωρούμενοι σε διαφορετική περίπτωση κατ’ άρθρο 268 ΝΔ 86/1969. Εν αρνήσει των κυρίων ή κατόχων των δέντρων να προβούν στα υποδειχθέντα μέτρα, δύναται η δασική αρχή να προβαίνει στη λήψη των μέτρων αυτών και να καταλογίζει τις δαπάνες στον κάτοχο κύριο ή υπόχρεο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της, καταργούμενης κάθε άλλης απαγορευτικής ή ρυθμιστικής διάταξης σχετικής με τη διαχείριση των πλατάνων .

Η ισχύς της ΔΑΔ θα είναι για (10) έτη και ισχύει μέχρι 31-12-2032.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 268 ΝΔ 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος», ή δε εφαρμογή της ανατίθεται στα Δασικά και Αστυνομικά όργανα καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Ο Δασάρχης Κορίνθου

Αδάμ Αλέξιος

Δασολόγος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *