Επικαιρότητα

Ημερίδα: Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ

Social spread

Σάββατο, 7 Μαΐου 2022, 9.00-14.30 Δημοτικό Θέατρο Δήμου Κορινθίων “Θωμάς Θωμαΐδης”

Μετά από τρεις -αναγκαστικά εξ αποστάσεως- διοργανώσεις ημερίδων και μία -για τον ίδιο λόγο- εξ αποστάσεως συν-διοργάνωση ημερίδας, μετά από την υλοποίηση ενός δια ζώσης φεστιβάλ, διοργανώνεται η πρώτη δια ζώσης ημερίδα της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει.Το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι γιατί να πραγματοποιηθεί τώρα η ημερίδα με θέμα «Η πανεπιστημιακή εκπαιδευτική πολιτική, η σχολική εκπαίδευση και η κατάρτιση της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει συνομιλούν».

Μια πρώτη απάντηση είναι το ότι η Εκπαιδευτική Πολιτική του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη προετοιμασία και στην ένταξη της Κορίνθου στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO των Πόλεων που Μαθαίνουν καθώς και στη δραστηριοποίηση εν συνεχεία της Κορίνθου στο πλαίσιο αυτό.

Μια δεύτερη απάντηση είναι το ότι ο διατομεϊκός διάλογος των φορέων της εκπαίδευσης -και όχι μόνο- βρίσκεται στον πυρήνα της Διά Βίου Μάθησης και συνεπακόλουθα των Πόλεων που Μαθαίνουν.

Μια τρίτη απάντηση είναι το ότι συχνά υπάρχει έλλειμμα αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορέων της εκπαίδευσης όπως και της κατάρτισης αλλά και μεταξύ τους, ακόμα και σε μια μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη, όπως η Κόρινθος, στην οποία η επικοινωνία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα: η απόσταση μεταξύ των εδρών των φορέων αυτών είναι της τάξεως των εκατοντάδων μόνο μέτρων.

Μια τέταρτη απάντηση είναι ότι η ημερίδα πραγματοποιείται γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τις αλληλεπιδράσεις που προαναφέρθηκαν καθώς και για τη συνεπαγόμενη σύνθεση και δικτύωση, η οποία μπορεί να προκύψει από αυτές.

Αν λάβουμε, επίσης, υπόψη την ανθρωπιστική προσέγγιση της Διά Βίου Μάθησης της UNESCO, τότε μια πέμπτη απάντηση είναι η αναγκαιότητα για την ανάδειξη όλων των μορφών μάθησης με τον διάλογο που προαναφέρθηκε και ιδιαίτερα με τους λιγότερο γνωστούς ή περισσότερο απαξιωμένους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί τον 4ο βασικό στόχο από τους δεκαεπτά της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν το 2015 από τον ΟΗΕ.

Με την ημερίδα δεν επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε ή να υποκαταστήσουμε κανέναν φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης της Κορίνθου, αλλά, αντιθέτως, θέλουμε να παράσχουμε ένα βήμα αλληλοτροφοδότησης, δικτύωσης και μάθησης για όλους τους σχετιζόμενους πολίτες και φορείς της.

Η ημερίδα απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας) καθώς και στους ασχολούμενους με όλες τις μορφές κατάρτισης (αρχικής, συνεχιζόμενης).

1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η ημερίδα είναι δομημένη σε τρεις συνεδρίες:

9.00-10.00 1η Συνεδρία Συντονίστρια: Όλγα-Κονομόδη-Θωμά, Δασκάλα, 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

Χαιρετισμοί:

Βασίλης Νανόπουλος, Δήμαρχος Κορινθίων

Σπύρος Ζαχαριάς, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Αθηνά Κόρκα, Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων, Σύμβουλος-Καθηγητής ΕΑΠ

Εισαγωγικά/Πλαίσιο της ημερίδας

Γιώργος Μπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αναστασία Γκιόκα, Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου

Θεοδώρα Μπασιάκου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, 4ο Γυμνάσιο Κορίνθου

Στάθης Πουλίτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ευρωπρόοδος

10.00-12.00. 2η Συνεδρία

Συντονιστής: Γιώργος Μπαγάκης

1ο Στρογγυλό τραπέζι: Οι φορείς της εκπαίδευσης συνομιλούν στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει

Πρωτολογία μέχρι 10 λεπτά από τον κάθε φορέα βασισμένη σε κύρια ζητήματά του, προτάσεις βελτίωσης και προτάσεις συνεργασιών/δικτύωσης μεταξύ των φορέων

Δημήτριος Ντρίμερης, Διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Ευάγγελος Ζιάκας, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Δημήτριος Ασβεστόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Σοφία Κανέλλου, Πρόεδρος της Α’ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Κορινθίας

Κατερίνα Γκίνη, Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Πελοποννήσου

Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Καθηγητής, Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια, Γιώργος Μπαγάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συζήτηση: Μέχρι 20 λεπτά συνολικά

Δευτερολογίες των φορέων: Μέχρι 10 λεπτά συνολικά

12.00-12.30 Διάλειμμα

12.30 -14.00 3Η Συνεδρία

Συντονιστής: Σωτήρης Κοροβήλος, Διευθυντής Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας

2ο Στρογγυλό τραπέζι: Οι φορείς κατάρτισης συνομιλούν στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει Πρωτολογία μέχρι 10 λεπτά από τον κάθε φορέα βασισμένη σε κύρια ζητήματα του, προτάσεις βελτίωσης και προτάσεις συνεργασιών/δικτύωσης μεταξύ των φορέων

Χρήστος Τσαρτσόλης, Διευθυντής Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΔΙΕΚ)Κορίνθου-Λουτρακίου

Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου, Υπεύθυνη Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)Δήμου Κορινθίων

Κατερίνα Κλήμη, Διευθύντρια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας

Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής, Νίκος Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χρόνης Σιφακάκης, Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συζήτηση: Μέχρι 30 λεπτά συνολικά

Δευτερολογίες των φορέων: Μέχρι 10 λεπτά συνολικά

Κλείσιμο:14.00-14.30

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Συντονιστής: Γιώργος Μπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συντονιστική ομάδα: Αναστασία Γκιόκα, Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, Αριστέα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Λουτρακίου, Όλγα Κονομόδη-Θωμά, Δασκάλα,10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, Θεοδώρα Μπασιάκου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, 4ο Γυμνάσιο Κορίνθου, Γιάννης Παπαχριστοδούλου, Μουσικός, 1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, Τιμολέοντας Πιέτρης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κορινθίων, Στάθης Πουλίτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ευρωπρόοδος, Σοφία Σκάζα, Φιλόλογος, 2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου, Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Δήμου Κορινθίων

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφές: Για να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση της Ημερίδας όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν το ταχύτερο δυνατό δωρεάν και μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου μέσω του link: https://forms.gle/iQFvRPnj4mLbh3vA9

Πληροφορίες: Email:gbag@otenet.gr, Kινητό: 6977200946, Σταθερό: 2741-362806Site: https://www.korinthos.gr/learning-city/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *