στρατοπεδο

Επικαιρότητα

Δήμος Κορινθίων: Προχωρά η πολεοδόμηση του 6ου Συντάγματος Πεζικού με τρεις τροποποιήσεις

𝞑.𝞜𝞪𝞶ό𝞹𝞸𝞾𝞴𝞸ς: 𝞔𝞳𝞹𝞴𝞰𝞺ώ𝞶𝞸𝞾𝞵𝞮 𝞽𝞸 𝞪ί𝞽𝞰𝞵𝞪 𝞽𝞰ς 𝞳𝞸𝞺𝞲𝞶𝞱𝞲𝞪𝞳ής 𝞳𝞸𝞲𝞶𝟂𝞶ί𝞪ς 𝟂ς έ𝟀𝞸𝞾𝞵𝞮 𝞳𝞪𝞱ή𝞳𝞸𝞶! Συνεχίζεται η διαδικασία πολεοδόμησης του 6ου Συντάγματος πεζικού Κορίνθου, διαδικασία

Read More
Επικαιρότητα

Δήμος Κορινθίων: Το 6ο Σύνταγμα Πεζικού Πολεοδομείται με ισχυρή πλειοψηφία και αποδίδεται στην πόλη

Σε 12 μήνες η παραχώρηση – σταδιακή απομάκρυνση και των δομών Στην πολεοδόμηση του 6ου Συντάγματος Πεζικού με μια ιστορική

Read More