Επικαιρότητα

Ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων

Social spread

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β/18.3.2022) Άρθρο 1 «𝞙𝞪𝞱𝞸𝞺𝞲𝞼𝞵ός 𝞹𝞺𝞸𝞴𝞰𝞹𝞽𝞲𝞳ώ𝞶 𝞵έ𝞽𝞺𝟂𝞶 𝞹𝞾𝞺𝞸𝞹𝞺𝞸𝞼𝞽𝞪𝞼ί𝞪ς 𝞸𝞲𝞳𝞸𝞹𝞮𝞭𝞲𝞳ώ𝞶 𝞳𝞪𝞲 𝞴𝞸𝞲𝞹ώ𝞶 𝞪𝞳ά𝞴𝞾𝞹𝞽𝟂𝞶 𝟀ώ𝞺𝟂𝞶 𝞮𝞶𝞽ός 𝞮𝞬𝞳𝞮𝞳𝞺𝞲𝞵έ𝞶𝟂𝞶 𝞺𝞾𝞵𝞸𝞽𝞸𝞵𝞲𝞳ώ𝞶 𝞼𝟀𝞮𝞭ί𝟂𝞶 𝞳𝞪𝞲 𝞸𝞲𝞳𝞲𝞼𝞵ώ𝞶» :

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

2. 𝜪 𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆𝜾𝝈𝝁ός 𝝅𝜺𝝆𝜾𝝀𝜶𝝁𝜷ά𝝂𝜺𝜾:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

𝞢𝞮 𝞹𝞮𝞺ί𝞹𝞽𝟂𝞼𝞰 𝞵𝞰 𝞼𝞾𝞵𝞵ό𝞺𝞿𝟂𝞼𝞰ς 𝞽𝟂𝞶 𝞾𝞹ό𝟀𝞺𝞮𝟂𝞶στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ.26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *